Настойка "Виски на кураге"
Настойка "Виски на кураге"
Whiskey on dried apricots (0.5)
50 г./38.00 гр.
0.500 бут./380.00 гр.